top image

Pula - Proleće na moru 2025


PLITVICE – OPATIJA – PULA – BRIONI – BALE – ROVINJ


5 dana / 2 noćenja sa doručkom

Hotel Pula 3* - Na obali
https://www.hotel-pula.hr/www.hotel-pula.hr


Siguran Polazak iz Užica i Beograda
...

...

putovanje-evropski-grad-pula-hotel-pula1

putovanje-evropski-grad-pula-hotel-pula3

putovanje-evropski-grad-pula-hotel-pula5

putovanje-evropski-grad-pula-hotel-pula2

putovanje-evropski-grad-pula-hotel-pula4


putovanje-evropski-grad-pula-hotel-pula6
ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji (klima/grejanje, audio oprema)
smeštaj u hotelu Hotel Pula 3*, sobe 1/2.
- 2 noćenja sa doručkom
- Razgledanja Opatije, Pule i ostalih gradova prema programu putovanja
- Usluge vodiča tokom celog putovanja
- Troškove organizacije putovanja


ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte, fakultativne izlete
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Individualne troškove – nepomenute usluge
- Doplata za dodatno sedište 60 €Doplata za jednokrevetnu sobu 45 eur


CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

- Plitvička jezera 35€ (minimum za realizaciju 25 osoba) cena za decu (7-18 godina) 30 €;
- Obilazak Pule sa posetom Arene sa turističkim vodičem 15 € – u cenu je uračunata
ulaznica za ARENU (minimum za realizaciju 25 osoba) cena za decu (7-18 godina) 10 €;
- Poseta Brionima , uključen transfer brodom , usluga licenciranog turističkog vodiča,
usluga vožnje vozićem po Brionima ( poseta traje 4 časa) 35 € ( minimum za realizaciju 25
osoba ) cena za decu (7-18 godina) 20 €;
- Poseta Rovinju sa turističkim vodičem 10 € ( minimum za realizaciju 25 osoba ) cena za
decu (7-18 godina) 5 €.

Cena paketa za komplet izlete bez Motovuna - 90€

- Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do gradića Motovun. Cena 25€ po osobi.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
Direktno u agenciji ili putem profakture izdate od strane TA Time Travel

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Preko računa
- Preko administrativne zabrane sa počektom plaćanja u Martu...
- Odloženo plaćanje: 50% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana, rate dospevaju 10. i 20-og u mesecu, dospeće poslednje rate 20.12.Autobuski prevoz prema programu putovanja, uključen u cenu paket aranžamana.


Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge. Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaja, ishrane, prevoza, transferi, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća (dalje: Standardne usluge). Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja. U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja turističke agencije licenca otp 88/22 licenca A, ovlašćeni subagent Time Travel. Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.


1.DAN
Polazak iz Užica, dolazak u Beograd. Vreme polaska moze biti korigovano u zavisnosti od uslova na putu i granicnim prelazima. Noćna vožnja kroz Srbiju i Hrvatsku uz usputna stajanja radi odmora i carinskih formalnosti.

2.DAN
Dolazak u Plitvice u jutarnjim satima. Obilazak Nacionalnog parka „Plitvička jezera“ (fakultativno). Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park Rebublike Hrvatske. Svojom prirodnom lepotom ovo područje oduvek je privlačilo zaljubljenike u prirodu. Planirani obilazak 3-4 sata. Nakon obilaska nastavak putovanja prema Opatiji. Dolazak u Opatiju i slobodno vreme od 2 časa za uživanje na čuvenoj Promenadi sa pogledom na divan zaliv i raskošnu arhitekturu brojnih hotela. Opatija je jedno od najekskluzivnijih letovališta Hrvatske. Nastavak putovanja prema Puli. Dolazak u Hotel Pula 3*. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.DAN
Doručak. Posle doručka panoramsko razgledanje grada, slobodno vreme ili fakultativni odlazak uobilazak Pule sa licenciranim turističkim vodičem, pešačka tura, zatim obilazak čuvene Pulske arene. Pulski amfiteatar je jedna najlepša i najpoznatija antička građevina u Hrvatskoj. Izgradili su je Rimljani i služila je za zabavu narodu. Nakon obilaska Arene, nastavak razgledanja Herkulova kapija ili Zlatna vrata – najstariji antički spomenik Pule , Avgustov hram , Augustinski forum . U popodnevnim casovima odlazak na Brione. Dolazak u Fažanu, ukrcavanje na brod, dolazak do ostrva Veliki Brion. Obilazak Briona sa licenciranim turističkim vodičem . Obilazak je planiran vozićem, zatim pešačka tura za obilazak crkve Sv. Marije, Kastruma-staro naselje u doba Rimljana, Gota, Venecije, Gradine, Rimske vile u uvali Verige, Titovog muzeja …. Brioni su poznati kao jedna od „ top“ destinacija Hrvatske. Na ovom ostrvu se nalazilo odmaralište nekadašnjeg predsednika Jugoslavije , Josipa Broza Tita , a mnoge poznate svetske javne ličnosti (političari, glumci) bile su gosti maršala Tita. Slobodno vreme za osveženje. Oko 18.30h povratak sa Briona u hotel. Noćenje.

4.DAN
Doručak. Napuštanje hotela u 9h. Nastavak puta do kamenog gradića Bale, grada netaknuteprirode i bogatog kulturno-arheološkog nasleđa. Tu možete videti ostatke starih građevina, rimskih cesti, cisterni, bunara, rimskih vila i razgledati gotičko-renesansni kaštel Soardo-Bembo,svratiti do tornja iz 19. veka, sve vreme nalazeći se na pola puta između Ekvatora i Severnog pola. Polazak prema Rovinju . U Rovinju slobodno vreme do 15 h za one koji ne idu na fakultativni obilazak Rovinja sa licenciranim turističkim vodičem . Razgledanje koje će trajati 2 sata, crkva Sv. Eufemije sa visokim tornjem sa kojeg se pruža nestvaran pogled na grad i okolinu , barokni Balbijev luk. Zatim, slobodno vreme za šetnju pored mora , fotografisanje u najlepšem gradu Istre . Uživanje u prelepom izboru mediteranske hrane i pića. Rovinj je najpoznatiji Istarski grad , a po mnogima i najlepši. Mogućnost posete gradiću Motovun. Polazak za Srbiju predvečernjim satima. Vožnja kroz Hrvatsku i Srbiju uz usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti.

5.DAN
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima i nastavak ka Užicu…
 

 
Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Time Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Turistička agencija nastupa kao posrednik u prodaji aranžmana. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2024