top image

Transilvanija - Dan Primirja 2024


Transilvanija - Dan Primirja 2024 - Program u pripremi...


Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
Direktno u agenciji ili putem profakture izdate od strane TA Time Travel
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Preko računa


Autobuski prevoz prema programu putovanja, uključen u cenu paket aranžamana.
Organizator može Pogramom predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd, Kondina 14 za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda YUTA, ne uskraćuju se prаvа Putnika dа pokrene određeni postupаk ili dа upotrebi određeno prаvno sredstvo zа zаštitu svojih prаvа, na način predviđen propisima R. Srbije. Putnik može pokrenuti postupak radi vansudskog rešavanja potrošačkog spora pred nadležni telom samo ako je predhodno izjavio reklamaciju ili prigovor Organizatoru koji je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.Organizator je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
Minimalni broj putnika za realizaciju ovog programa je 40. 
Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu,koja ne obuhvata uslugu noćenja Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Organizator može od Putnika potraživati depozit na ime troškova rezervacije. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku.
Organizator ovog putovanja je turistička agencija Falcon licenca otp 88/22. Ovlašćeni subagent Time Travel.
Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.


1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 20 časova, sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja. - Drakula Tura

2. dan SIGISOARA - BRAŠOV
(Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac - Drakula Tura - Zamak Grofa Drakule) - Pre podne dolazak u Sigišoaru (Sighişoara), najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije i rodno mesto Vlada Tepeša, poznatijeg kao Drakula. Obilazak starog centra grada iz 14 veka, rodna kuća Drakule, crkve u kojoj je kršten, crkve Dominikanskog manastira,crkva na brdu,Muzejski trg Istorijski Muzej... Slobodno vreme za setnju i individualno razgledanje. U podnevnim časovima nastavak putovanja za Brašov. Smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje

3.dan BRAŠOV - BRAN - PELEŠ - SINAJA - BRAŠOV
(Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac - Dvorac Grofa Drakule) - Doručak. Fakultativno mogucnost odlaska na izlet na Sinaju - posete manastiru Sinaja, obilazak kraljevog dvorca Peleš,nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za setnju i razgledanje. Nastavak putovanja za Bran, obilazak pograničnog utvrđenja Bran i dvorca grofa Drakule. Povratak u Brašov u kasnim popodnevnim-večernjim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

Za program Noć Veštica 28.10.2023 ---> Doručak. Fakultativno mogućnost odlaska na izlet na Sinaju - posete manastiru Sinaja, obilazak kraljevog dvorca Peleš, nekadašnje rezidencije prvog kraljevskog rumunskog para. Slobodno vreme za šetnju i razgledanje. Povratak u Brašov - a uveče oko 20h se polazi na maskenbal u Dvorac Bran!!! Povratak u Brašov oko 00h - smeštaj u hotel - noćenje.

4.dan BRAŠOV
(Transilvanija Putovanje 2023 Drakulin Dvorac - Dvorac Grofa Drakule) - Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak na razgledanje grada sa vodicem: Glavni gradski trg, Stara gradska većnica, Crna crkva, Strada Sfori – jedna od najužih ulica u Evropi. Slobodno vreme za setnju, slikanje i individualno razgledanje grada. Preporučujemo vožnju žičarom u slobodno vreme. U 19h polazak za Beograd.

Za program Noć Veštica 28.10.2023 ---> Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak (oko 11, 12h) na fakulativni izlet do zamka Bran uz razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 18h polazak za Beograd.

5.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga.


 

 
Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Time Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Turistička agencija nastupa kao posrednik u prodaji aranžmana. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2024