top image

Vila Asteri


Veličanstvena vila Asteri nalazi se u najpoznatijem i najslikovitijem uglu poluostrva Halkidikija – mestu Sani. Elegantna dvospratna vila ispunjava visoke standarde za idealan odmor, nudi tri spavaće sobe, kuhinju i dnevni boravak – sve opremljeno najnovijom tehnologijom koristeći sistem Smart Home.

Potpuno opremljena kuhinja, dnevni boravak, kupatilo i vešeraj nalaze se na tri nivoa prizemlja. Na prvom spratu su tri spavaće sobe i prostrano kupatilo. Štaviše, glavna spavaća soba ima sopstveno kupatilo, a dve od tri spavaće sobe imaju privatne balkone.

Ovu idilu upotpunjuju dve vanjske terase, prostrana privatna bašta i roštilj zona, kao i blizina peščane plaže.

VILLA ASTERI (ukupna površina 150 m2) se nalazi u mestu Sani, na 850 m od peščane plaže Anemos, 74 km od aerodroma u Solunu i 80 km od centra Soluna. U sklopu vile se nalazi: prelepo dvorište, 3 spavaće sobe, dnevni boravak, 2 velike terase, tv, kamin, klima uređaj, kompletno opremljena kuhinja, kupatilo, fen za kosu, privatna bašta oko 2100 m2, besplatan wi-fi internet, čišćenje i promena posteljine na 3 dana, krevetac za bebu (gratis), parking. Korišćenje ležaljki i suncobrana na plaži se dodatno naplaćuje.

kompletno opremljena kuhinja
dnevni boravak
parking
privatni vrt
terasa
vrt
veranda
sudo-mašina
mikrotalasna pećnica
aparat za kafu
rerna
ketler
besplatna flaširana voda
pegla i daska za peglanje
mašina za veš
klimatizovano
besplatan wi-fi
posteljina (zamena na 3 dana)
peškiri (zamena na 3 dana)
kupatilo sa tušem
bademantili i papuče
fen za kosu
besplatan toaletni pribor


6 + 2 gostiju 3 spavaće sobe         3 kupatila     privatni vrt


Cenovnik Najam Vile 2024

vila-asteri-najam-sani-cene


Doplate:
cene važe za 6 osoba. 7. ili 8. osoba (odrasla ili deca) može se smestiti samo u dnevnoj sobi na pomoćnom lećaju uz doplatu od 50€ po osobi po danu
*Porez na klimatsku otpornost 2024. gost mora platiti na licu mesta: 4 € po vili po noći za boravak od novembra do februara, 10 € po vili po noći za boravak od marta do oktobra.


USLOVI OTKAZIVANJA:
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja. Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 30 dana), Organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

otkazivanje do 30 dana pre datuma početka aranžmana: 10 % od ukupne cene aranžmana
otkazivanje do 21 dan pre datuma početka aranžmana: 50 % od ukupne cene aranžmana
otkazivanje do 14 dana pre datuma početka aranžmana: 100 % od ukupne cene aranžmana


Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
Direktno u agenciji ili putem profakture izdate od strane TA Time Travel
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja.
- Preko računa
- Odloženo plaćanje: 50% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama čekovima građana, rate dospevaju 10. i 20-og u mesecu, dospeće poslednje rate 20.12.


Sopstveni - Prema planu i programu putovanja


Za realizaciju putovanja neophodan je minimum od 45 prijavljenih putnika po smeni.
Fotografije objekata, zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače indentični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje.Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperature tople vode u odnosu na uobičajenu kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima u toku dana.Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje u smeštaju. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.Čistoću i higijenu, tokom boravka održavaju sami korisnici. Prilikom napuštanja apartmana korisnici su dužni da izbace smeće iz apartmana.Posteljina i kuhinjski inventar su sastavni deo smeštajne jedinice, dok peškire, sapun, toalet papir i druga sredstva za higijenu obezbeđuju sami korisnici.U slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestima u kojima se smeštajne jedinice nalaze, autobus će ostaviti putnike najbliže moguće smeštajnom objektu.Predstavnik agencije, pratilac puta i vozači autobusa nisu dužni da putnicima nose prtljag do i od smeštajne jedinice.Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u vili.Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze. Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično). Za sve stranke koje koriste sopstveni prevoz, kao i za stranke koje koriste agencijski prevoz, bez obzira kako i kada su uplatili kompletan aranžman, vaučer, odnosno dokument o pravu da krenu na ugovoreno putovanje, biće izdat sedam dana pre datuma početka korišćenja aranžmana. First i Last minute ponude-Organizator zadržava pravo da korišćenjem first ili last minute ponuda prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od cena u cenovniku prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama iz cenovnika u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo na nadoknadu za razliku u ceni. Organizator putovanja, tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana, ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom program putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete ili drugo).
PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:
Ova oblast je regulisana članovima 93 i 94 ZOZP.
Pre zaključenja ugovora o organizovanju putovanja, povezanog putnog aranžmana ili izleta organizator, odnosno posrednik je u obavezi da putniku pruži sve informacije na srpskom jeziku, i to :
1) osnovnim karakteristikama usluga putovanja:
1) odredištu, planu putovanja i periodu boravka, sa datumima i, ako je uključen smeštaj, broju obuhvaćenih noćenja;
2) prevoznom sredstvu, njegovim karakteristikama i kategoriji, mestu, datumu i vremenu polaska i povratka, trajanju i mestu zaustavljanja i presedanja za prevoz;
3) mestu, podacima o smeštajnom objektu (lokacija, vrsta, sadržina, kao i kategorija u skladu sa propisima zemlje u kojoj se objekat nalazi) i podacima o opremljenosti i nivou komfora smeštajne jedinice (soba, studio, apartman) sa naznakom o vremenu ulaska u smeštaj, kao i o vremenu napuštanja smeštaja;
4) broju, vrsti i načinu usluživanja obroka, sa obaveznom naznakom o prvoj i poslednjoj usluzi u obejktu (na pr. Ručak-doručak )
5) približnoj veličini grupe;
6) jeziku na kojem će se usluge pružati ukoliko korišćenje drugih usluga na strani putnika zavisi od efikasne usmene komunikacije;
7) mogućnosti putovanja lica sa smanjenom pokretljivošću, a na zahtev putnika;
2) poslovnom imenu, sedištu, matičnom broju organizatora, broju telefona, kao i adresi e-pošte;
3) prodajnoj ceni iskazanoj u jedinstvenom iznosu u istoj valuti, koja pored usluga iz programa putovanja, odnosno posebnih zahteva putnika, sadrži i sve dodatne troškove, uključujući poreze, takse, kao i druge troškove, koji su, kao neodvojiv deo, neophodni za realizaciju putovanja;
4) načinu plaćanja, kao i iznosu ili procentu cene koji treba da budu plaćeni kao depozit i načinu i dinamici plaćanja preostalog iznosa;
5) minimalnom broju putnika, ako je to uslov za realizaciju putovanja i krajnjem roku za obaveštavanje putnika za slučaj otkazivanja, navedeno u tač. 11. OUP;
6) zahtevima za pasoš i vizu, uključujući i okvirne periode potrebne za pribavljanje vize i informacije o zdravstvenim formalnostima u zemlji odredišta;
7) mogućnosti da putnik raskine ugovor u bilo kom trenutku pre otpočinjanja turističkog putovanja, uz plaćanje odgovarajuće naknade u skladu sa tač. 12 OUP;
8) dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju koje pokriva troškove raskida ugovora od strane putnika ili troškove pomoći, uključujući repatrijaciju, u slučaju nezgode, bolesti ili smrti.
Ukoliko tačno vreme datumu i vremenu polaska i povratka, i mestu zaustavljanja i presedanja za prevoz u vreme zaključenja ugovora nije utvrđeno, organizator, odnosno posrednik će obavestiti putnika o približnom vremenu polaska i povratka. U ovom slučaju, organizator, odnosno posrednik će, najkasnije u periodu od 48 sati pre otpočinjanja putovanja, obavestiti putnika o tačnom vremenu polaska i povratka. Znak travel poseduje Licencu otp 156/21. Ovlašćeni subagent Time Travel. Organizator je dužan da sve podatke koji su sastavni deo predugovornog obaveštavanja prenese posredniku, sa kojim ima zaključen ugovor o prodaji turističkog putovanja.Uz sve objavljene programe važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja usaglašeni sa YUTA standardima i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja. Obratite pažnju da ako organizator ili posrednik ne pruže putniku informacije u pogledu drugih troškova, koji nisu obuhvaćeni jedinstvenom prodajnom cenom turističkog putovanja, putnik nije obavezan da te troškove snosi uz Garanciju putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, koja se aktivira kod osiguravajuće kuće.


1. DAN: Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u Sani. Smeštaj u izabranu vilu. Ulazak u vilu posle 16:00. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
2. DAN - PREDPOSLEDNJI DAN : Boravak u vili na bazi odabrane usluge. Slobodno vreme. Noćenje.
POSLEDNJI DAN : Napuštanje vile do 11:00. Povratak sopstvenim prevozom. Kraj usluga.

..

 

 

 

 
Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Time Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Turistička agencija nastupa kao posrednik u prodaji aranžmana. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2024